Renneborg

Nieuwsblad van het Noorden 31-07-1926

Waterschap 'Westerwolde'.

Vergadering van het Hoofdbestuur op Vrijdag 30 Juli in het Waterschapshuis te Vlagtwedde. Alle leden waren aanwezig.

Verzoek van A. Oosterveld te Veldhuis om een duiker te mogen leggen in leiding 61. Dit verzoek werd ingewilligd. De duiker moet een afmeting van minstens 75 bij 75 c.M. hebben.
Verzoek van de Ontginningsmij. 'Vereenigde Groninger Gemeenten' om de afwatering van den Iemberg te mogen verleggen. Dit verzoek werd ingewilligd. Het profiel van de nieuwe afwatering mag geen kleiner profiel hebben dan andere afwateringen en de Ontginningsmij. moet na een onderhoud van een jaar de leiding ten genoegen van het waterschap opleveren en deze in 't vervolg onderhouden, tenzij zij bewijzen kan overleggen, dat het waterschap Weende het onderhoud overneemt.
Verzoek van G. Bakker en J. Huls te Renneborg om een brug te mogen leggen over de Ruiten A. De gevraagde vergunning werd verleend. De te leggen brug zal o.m. een wijdte tusschen de landshoofden moeten hebben van minstens 5 M.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap