Renneborg

Nieuwsblad van het Noorden 30-11-1940

Groote brand te Vlagtwedde

De boerderij 'Renneborg' verloren gegaan.

In de kapitale boerderij 'Renneborg', van den heer T. Korvenmaker te Vlagwedder Velthuis, brak gisteren een felle brand uit, waardoor de boerderij geheel verloren ging, alleen het muurwerk bleef staan.

Tijdens het laden van een stroo-auto, in de schuur werd de brand ontdekt bij den schoorsteen. Dadelijk werden blusschingspogingen aangewend, doch daar het vuur snel om zich heen greep, mocht dit niet gelukken.
In een ommezien stond alles in lichter laaie.

De schuur, die geheel gevuld was met ongedorschen graan en stroo, brandde geheel uit. Ook een hoeveelheid van plm. 70 H.L. reeds gedorschen graan ging verloren.

De paarden, en ook het overige vee konden worden gered.
Eveneens kon het grootste gedeelte van het huisraad in veiligheid worden gebracht.

De brandspuit, die zeer spoedig ter plaatse verscheen, kon zich alleen bepalen tot nablusschen.

Verzekering dekt gedeeltelijk de schade.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap