Renneborg

Nieuwsblad van het Noorden 25-06-1937

Examen melkerscursussen

WEITE, 24 Juni. Op de boerderij van den heer R. van Hateren werd het examen afgenomen van de gehouden melkerscursussen, welke onder leiding stonden van den heer J. Ensing te Winschoten en uitgingen van de N. V. Oldambtster Zuivelfabriek en Melkinrichting te Winschoten.

Aan de volgende candidaten kon het diploma voor 'goed melken' worden toegekend met het daarachter vermelde aantal punten:
mej. T. Reints, Weite 181 p.;
R. Velema, Stobben 177 p.;
N. Venhuizen, Hebrecht 176 p.;
F. Begeman, Vlagtw. Veldhuis 176 p.;
mej. D. Bakker, Vlagtw. Veldhuis 172 p.;
W. Smits, Stakenborg 169 p.;
J. Reints, Weite 168 p.;
mej. E. Pepping, Weite 168 p.;
D. Korvenmaker, Renneborg 167 p.;
G. Pepping, Weite 166 p.;
W. Wilts, Stakenborg 162 p.;
mej. S. Smits, Stakenborg 157 p.

Als juryleden fungeerden de heeren ir. W. Pasma, ir. I. Sybesma en M. Aaten te Groningen en J. ter Borg te Ter Borg.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap