Renneborg

Nieuwsblad van het Noorden 24-08-1926

Volksfeest

VLAGTWEDDE, 28 Aug. Bij 't café van den heer Jarke Schober, tramstation, werd gisternamiddag een volksfeest gehouden.

We kunnen er niet bijvoegen: onder begunstiging van mooi zomerweer. Toch is het feest volkomen geslaagd.
Door de goede zorgen van de feestcommissie liep het vlot van stapel.

I. Ringrijderij te paard:
le pr. f 10, J. Schuiling te Vlagtwedde, 2e pr. f 7,50, W. Bos, id., 3e pr., f 5 D. Nieman id.

II. Ringrijderij met paard en sjees:
le pr. L. Kwak, Bellingwolde, 2e pr. H. Huls, Renneborg.
Prijzen: kunstvoorwerpen.

III. Kinderspelen:
Meisjes beneden 10 j., 1e pr. D. Bakker, 2e pr. A. Smit, 3e pr. H. Kamping, 4e pr. G. Luring.
Meisjes boven 10 jaar: le prijs G. Tammes, 2e pr. G. Leemhuis, 3c pr. W. Muntendam, 4e pr. I. Harms.
Jongens beneden 10 jaar: le pr. R. Veldhuis, 2e pr. T. Harms, 3e pr. R. Bruining, 4e pr. K. Kraai.
Jongens boven 10 jaar: le pr. G. Kiel, 2e pr. B. Rotgers, 3e pr. J. Mik, 4e pr. K. Bos.

IV. Vèr-springen:
le pr. A. Draadjer, Vlagtwedde (4,85 M.), 2e pr. J. Schober, Vlagtwedde (4,65 M.), 3e pr. E. Zijl, Oude Pekela (4,65 M.).

V. 'Schitterend vuurwerk' zoo luidde het laatste punt van het programma.
Bij het woord 'schitterend' zullen goede lezers wel niet gedacht hebben aan 't einde van een stadsfeest.
Maar wij kunnen verzekeren, dat ons vuurwerk gezien mocht worden, ook door hen, die in een stad kostbaar vuurwerk zagen.
't Was een inderdaad zeer mooi slot van een welgeslaagd feest.

De draaimolen van Meijer bezorgde 't jonge volkje genotvolle oogenblikken.
Later op den avond was de zaal van Schober tot in alle hoeken gevuld.
Voor de danslustigen was nauwelijks ruimte.
Goede muziek verhoogde veler genot.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap