Renneborg

Nieuwsblad van het Noorden 24-06-1941

Hevige rupsenplaag in Westerwolde

Men schrijft ons:
Waren in den nazomer van 1940 op de wegen hier talrijke kleine witte vlinders waar te nemen, thans zijn overal de behaarde rupsen te zien.
Bij honderden kruipen ze bij de populieren langs den weg op neer. De boomen zien er uit als in den winter, ze zijn totaal kaal gevreten.

Onder de boomen, langs den weg en over den wegberm liggen de overblijfselen van de rupsenmaaltijd, stukjes bladgroen en kleine takjes.
Zoo trekken de behaarde rupsen van de Donsvlinder van boom tot boom en laten van het mooie bladerdak hoogstens een enkel bladnerfje over.

Langs den weg RenneborgóJipsinghuizen zijn de populieren dan ook over honderden meters kaal gevreten.
Alleen hier en daar staan nog boomen in oogenschijnlijk vollen bladertooi.
Bij goed toezien zitten er overal witte blaasjes, dit zijn hoeveelheden eieren van den vlinder, terwijl de onderste takken reeds hun bladloof verliezen en de rupsen langs den stam op en af kruipen.

Ook hier vallen reeds de eerste resten naar beneden en steeds nog komen nieuwe rupsen, om hier hun maaltijd, misschien wegens het ontbreken van bladgroen bij hun vorige gastheer, verder te nuttigen.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap