Renneborg

Nieuwsblad van het Noorden 16-06-1919

Landbouwtentoonstelling

VLACHTWEDDE, 13 Juni Uitslag van de jaarl. landbouwtentoonstelling. We vermelden daarvan het volgende:

Merries:
a. ingeschreven in het Stamboek;
1e prijs f l5 J. Rotgers te Wollinghuizen, 2e prijs f lO R Renken, te Vriescheloo en 3e pr. f 7,50. H. G. Luring te Vlachtwedde.
Eervol: Gebr. Dijkhuizen te Vlachtwedde.

b. Merries niet ingeschreven in 't stamboek:
1e prijs f lO Gebr. Dijkhuizen te Vlachtwedde, 2e prijs f 7.50 J. Huls te Renneborg, 3e pr. f 5 R. Twiest te Wollinghuizen.
Eervol: J. Boelen te Vlachtwedde

c. id. koudbloed.
1e prijs f lO Wilt Kraai, Ellersinghuizen, 2e pr. f 7.50 A. Huitzing, Onstwedde. 3e prijs eerv. verm. Gebr. Dijkhuizen te Vlachtwedde.

Veulens, (warmbloed).
1e prijs H. G. Luring te Vlachtwedde, 2e prijs B. J. Wilzing te Onstwedde. 3e prijs R. Dijkhuizen Ezn., Vlachtwedde, 4e prijs H. Meijer te Ellersinghuizen.

id. koudbloed;
1en prijs A. Huitzing te Onstwedde, 2e J. Huls te Renneborg en 3e Gebr. Dijkhuizen, Vlachtwedde.

Twenters, warmbloed;
1e prijs f 10 Wilt Kraai te Ellersinghuizen, 2e pr. f 7,50 H. G. Luring;

Id. koudbloed:
1e H. Beekhuis alhier, 2e F. Schut. Id. Prijzen als voren.

Enters:
1e prijs f 10 H. Beekhuis, Vlachtwedde, 2e prijs f 7,50 R. Kraai te Wollinghuizen.
Eervol J. Kraai.

id. Melkkoeien:
1e prijs f 10 Gebr. Tammes, Veele, 2e prijs f 7,50 H. Meijer te Vlachtwedde, 3e prijs f 5 dezelfde.
Eervol vermeld: H. Bakker alhier en Gebr. Tammes, voorn.

Vaarzen:
1e prijs f 7,50 B. Trenning, Veele, 2e prijs f 5 W. ten Have te Harpel.

Stieren:
1e prijs f 15 H. Meijer te Vlachtwedde, 2e prijs f 10 B. Trenning te Veele, 3e. E. Twiest te Wollinghuizen.
Eerv. verm. L. Veldhuis, Vlachtwedde.

Landbouwwerktuigen:
1e med. R. Jonker alhier, 2e Bekkering en Zonen, Stadskanaal, 3e G. Dijkhuizen alhier.

Smidswerk:
1e med. R. Loning alhier, 2e G. Smid id.
Eervol. verm.: R. Nieboer te N. Pekela.

Nijverheldswerktuigen:
1e med. G. Dijkhuizen, Vlachtwedde, 2e med B. Jonker, Idem.
Eervol A. Doornbos, Pekela.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap