Renneborg

Nieuwsblad van het Noorden 14-01-1906

Opgravingen gewenscht

VLACHTWEDDE, 13 Jan. Gaat men van Vlachtwedde over 't Veldhuis en Renneborg naar Sellingen, dan komt men, ongeveer een uur van Vlachtwedde gelegen, den z.gn. Pottenberg voorbij. Niets doet hier denken aan een berg; de grond is effen, ofschoon hij behoort tot de hoogst gelegen eschgronden.

De naam heeft dan ook een anderen oorsprong. Gelijk Renneborg misschien genoemd zal zijn naar het beekje de Renne en Plaggenborg naar de vroegere huizen, gedekt met plaggen — zoden —, heeft Pottenberg zijn naam te danken aan de steenen potten — urnen—, die hier gevonden worden.

In afwijking met de Hunebedden in Drente, zijn deze urnen niet door dikke keien bedekt, maar worden zonder bedekking in den bodem gevonden. Misschien een gevolg van het ontbreken van deze steenbrokken hier.
Echter, het is onzes inziens niet te gewaagd, als men deze urnen, evenals die van de Hunebedden in Drente, van hetzelfde volk, nl. de Kelten, afkomstig acht.

Naar aanleiding van een en ander vragen wij:
Zou het niet gewenscht zijn, dat hier opgravingen gedaan werden, om zoodoende over de eerste bewoners van ons land in het algemeen en die Van Westerwolde in het bijzonder, meer licht te doen verspreiden?

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap