Renneborg

Nieuwsblad van het Noorden 11-12-1920

Verk. Boerenplaats VLAGTWEDDE.

Notaris FONTEIN te Winschoten zal op Dinsdag 21 Dec. 1920, des nam. 4 uur precies, in Café SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde te verzoeke van Mej. de Wed. H. H. VAN DER LAAN en Kinderen, ingevolge rechterlijk bevel, publiek verkoopen:

I. Een Boerenplaats, bestaande in nog nieuw boeren huis en schuur met erven, tuinen en landerijen te Renneborg onder Vlagtwedde, aan den Wollinghuizerweg en Trambaan, strekkende van daar tot het Ruiten-Aa Kanaal, met opslagplaats aan dat kanaal groot tezamen ongeveer 17.70.00 H.A.

II. Een Huis met erf, tuin en land aan den Wollinghuizerweg en Trambaan tegenover perceel I. groot ongev. 83 A.

III 5 Aand., ieder groot nom f 100 in de Coöp. Aardappelm. fabriek Westerwolde.

Aanv. landen dadelijk, huizen en erven 1 Mei 1921. Betaling 1 Mei 1921.

FONTEIN, notaris.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap