Renneborg

Nieuwsblad van het Noorden 11-03-1922

Afloop van verkoop en aanbesteding

VLAGTWEDDE, 10 Maart. Gisteren werd ten overstaan van den heer notaris van Ingen te Wedde, ten verzoeke van de fam. Tees en Schuring, publiek verkocht de navolgende onroerende goederen, alle te Wollinghuizen, als:

1. een huis met 14.37 are grond. Kooper R. Kraai A.J.zn. voor f 2.010;
2. Tuingrond gr. 22.25 are. Kooper dezelfde voor f 700;
3. Het Kampje gr. 63.40 are. Kooper G. G. Meijer voor f 620;
4. De Markkamp gr. 2.02.50 HA. Koopers S. en P. Schuring voor f 6.910;
5. De Venne gr. 49 are. Koopers dezelfden voor f 780;
6. De Venne gr. 6.40 are. Kooper J. Wannemaker voor f 160;
7. Het Winsel gr. 44.10 are. Kooper Alb. Kraai Kzn. voor f 550;
8. De Kruisakker gr. 75.40 are. Kooper J. Wannemaker voorn, voor f 1.210;
9. Bouwland achter 't huis gr. 57.55 are. Kooper dezelfde voor f 600;
10. Achter de Boergoorde gr. 13.60 are. Kooper E. Twiest voor f 50;
11. Idem gr. 33.90 are. Kooper dezelfde voor f 100;
12. De Scherpakkers gr. 69.40 are. Kooper J. Borgers voor f 705;
13. De Bergakkers gr. 33.61 are. Kooper K. Beishuizen te Vlagtwedde voor f 300;
14. Idem gr. 7.90 are. Kooper H. Warntjes te Renneborg voor f 90;
15. De Leemdobben gr. 2.26.90 H.A. Kooper R. Kraai A.J.zn. v.n. voor f 2.750.

Voor zoover niet anders vermeld wonen de koopers alle te Wollinghuizen.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap