Renneborg

Nieuwsblad van het Noorden 02-03-1926

Eene tram-ontsporing.

Te Renneborg (gem. Vlagtwedde) ontspoorde gisteravond de stoomtram 'Oostelijk Groningen'.
De locomotief drukte den gevel der behuizing van Warntjes, 5 M. van de rails staande, in.
De halve schoorsteen kwam naar beneden.

De locomotief ligt met de wielen in de hoogte.
Bagage- en personenwagens ontspoorden.

De machinist kreeg lichte brandwonden en werd door den plaatselijken dokter verbonden.

Een extra-tram uit Winschoten haalde de reizigers op, die daar om half. 12. in plaats van om 9 uur aankwamen.
De schade der machine valt mede. De oorzaak is onbekend.

Ol Graitje ontspoort
Ol Graitje ontspoort.

Red. Dit was landelijk nieuws, oa. ook het Algemeen Handelsblad, het Rotterdamsch Nieuwsblad, De Tijd, de Nieuwe Tilburgsche Courant, de Tilburgsche Courant, De Gooi- en Eemlander en Het Vaderland meldden het bericht. Maar het kon nog mooier...

Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij 03-03-1926

Een ernstig tram-ongeluk bij Vlachtwedde.

De machine in een kafé terecht gekomen.

Maandagavond had bij de stoomtram 'Oostelijk Groningen' weer een ernstige ontsporing plaats.
De tram, die om 7 uur uit Ter Apel vertrekt, ontspoorde te Renneborg bij Vlachtwedde.

Juist in een bocht bij het kafee en winkel van den heer Warntjes. De machine liep uit de rails, kwam vermoedelijk in aanraking met een telefoonpaal, sloeg een paar keer over de kop en kwam terecht in het kafee. Ook de postwagen werd mee in het huis gesleurd. Het dak en de zolder werden verschoven en een schoorsteen kwam een meter of tien verder in den tuin terecht.

De machinist A. Visser kreeg brandwonden aan armen en beenen. Hij heeft zich echter nog kunnen redden; men vond hem in den tuin liggen.
Na verbonden te zijn door dr. Boomgaarden te Vlachtwedde is de getroffene per auto naar zijn woning te Winschoten vervoerd.
Zijn toestand is naar omstandigheden zeer goed.

Het huis van den heer Warntjes is grootendeels vernield.

De passagiers kregen gelukkig geen letsel. Door den schok waren de deuren echter zoo vastgeraakt, dat de kondukteur een deur moest intrappen. De materieele schade is natuurlijk zeer groot.

De oorzaak wordt vermoedelijk geweten aan het niet aanwezig zijn van kontra-rails in de bocht.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap