Renneborg

Het nieuws van den dag 09-11-1906

Tramplannen in oostelijk Groningen.

De Directie der Dedemsvaartsche Stoomtram-Maatschappij, welke zich belast heeft met een onderzoek naar de te leggen stoomtramlijn Ter Apel—Winschoten—Siddeburen, vordert goed met haar werkzaamheden.

Voor het grootste deel wordt de richting dezer lijn aangewezen door de ligging der dorpenen gehuchten.
Een voor Westerwolde belangrijke vraag echter omtrent die richting is deze: of de lijn zal loopen van Jipsinghuizen over Weende, dan wel over Wollinghuizen naar Vlachtwedde.

Een nauwgezet onderzoek door den directeur en den hoofdopzichter van bovengenoemde Maatschappij en den directeur der tramlijn Winschoten—Bellingwolde ingesteld, in overleg met de leden van het Tramcomité te Vlachtwedde, leidde tot het eenstemmig oordeel, dat, in verband met de wegbreedte, het kleiner getal kunstwerken en de nabijheid van het te graven Westerwoldsche kanaal dit deel der lijn gelegd zal moeten worden van Sellingen voorbij Jipsinghuizen over Plaggenborg, Wollinghuizen, Renneborg en Vlachtwedder—Veldhuis naar Vlachtwedde.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap