Renneborg

Drentsch dagblad 17-12-1942

Kantongerecht Winschoten

Veroordeeld:

Albertus G. P., melkverkooper te Nieuw-Buinen tot 5 dagen hechtenis, wegens overtr. Melkstandaardisatiebeslult.
Jan L., melkverkooper te Vlagtwedderveldhuizen f 40 boete - 20 d.h., wegens het zelfde feit.

Wupko Z., schilder te Oude Pekela f 3 - 3 d.h.;
H. W., vrachtrijder te Renneborg f 1 - 1 d.h.,
beiden wegens zich op een rijwiel gezeten, laten voorttrekken door een auto.

Gerhardus H. J. D., magazijnbediende te Barnflalr f 2 - 2 d.h.. wegens loopen op verboden grond.

Wessel M., landbouwsmid te Veenhuizen f 4 of 4 d.h., wegens overtr. Arbeidswet.

Willem H., vrachtrijder te Groningen f 1 of 1 d.h., wegens visschen zonder vergunning.

Willemtien H., te Stadskanaal f 3 - 3 d.h.;
Wletse L., arb. te Stadskanaal f 4 - 4 d.h.;
Tiddo M., chauffeur te Finsterw., idem;
Grietje S., te Beerta, idem;
Berend E, caféhouder, Finsterw. f 6 - 6 d.h.;
Roelf van D., straatmaker te Wlnschoten f 3 - 3 d.h.;
Harm R., pakhuiskn. te Winschoten, idem;
Jacob W., arbeider te Stadskanaal f 4 - 4 d.h.;
Berend v d V., arbeider te Musselkanaal, idem;
Arnoldus C. M. v. K., te Winschoten f 3 - 3 d.h.,
allen wegens hun woning niet goed verduisterd hebben.

Jan P., textielarbeider te Lossel f 3 - 2 d.h.;
Berend de V., bakker te Bourtange f 2,50 of 1 d.h.;
Jan T. W., betonwerker te Oude Pekela f 3 of 2 d.h.;
Anno S., venter te Veelerveen f 2,50 - 1 d.h.;
Elisabeth K., dienstbode te Vlagtwedde f 2 - 2 d.h.;
Jantina v. D., te Musselkanaal f 3 of 2 d.h.;
Bernardus B. B., arbeider te Mussel f 2 - 2 d.h.;
Jan V., arbeider te Musselkanaal, idem,
allen wegens rijden op een rijwiel zonder verlichting.

Bertus K., arbeider te Alteveer f 10 - 10 d.h. wegens geen persoonsbewijs bij zich hebben.

Tjaart M, arbeider te Nieuweschans f 3 of 3 d.h., wegens zijn foto uit het Persoonsbewijs scheuren.

Hendrik B, arbeider te Nw. Pekela f 5 of 5 d.h.;
Geert P., arbeider te Winschoterzijl f 2 of 2 d.h.;
Jeltje B., te Winschoten, idem,
allen wegens overtr. Leerplichtwet.

Harm R. O., timmerman te Nieuwe Pekela f 3 - 3 d.h.;
Johanna C. v. B., te Winschoten, idem;
Hans M., arbeider te Bourtange, idem;
Geertrulda M. S. A., te 2e Valthermond, idem;
Luppo B., arbeider te Bourtange, idem;
Jan B., kantoorbediende te Stadskanaal, idem;
Hendrik Z., arbeider te Stadskanaal, idem;
Johannes G. K., arbeider te Munnekemoer, idem;
Aike K., landbouwer te Veele (Vl.), idem;
Geertje V., te Onstwedde, idem;
Aaltjo L., arbeider te Onstwedderholte, idem;
Thalea W., te Oude Pekela, idem;
Jan S., arbeider te Blijham, idem;
Jan J., uitvoerder N.H.MIJ, Wedderheide, idem;
Harm D., betonwerker te Winschoten f 4 of 4 d.h.,
allen wegens het rijden op een rijwiel met onafgeschermd licht.

 

 1. Wijziging kiesdistrict (13-07-1876)
 2. Kantongerecht te Winschoten (20-02-1901)
 3. Opgravingen gewenscht (14-01-1906)
 4. Tramplannen in oostelijk Groningen (09-11-1906)
 5. Eigendommen Vlagtwedde (04-04-1909)
 6. Afloop van Verkoop en Aanbesteding (18-09-1910)
 7. Kantongerecht te Winschoten (05-01-1912)
 8. Verkoop Renneborg (21-11-1914)
 9. Te koop aangeboden (22-07-1916)
 10. Landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
 11. Verk. Boerenplaats (11-12-1920)
 12. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-03-1922)
 13. Eene tram-ontsporing (02-03-1926)
 14. Waterschap 'Westerwolde' (31-07-1926)
 15. Volksfeest (24-08-1926)
 16. Failliet Verklaard (20-05-1927)
 17. Gevraagd: f 5.500 (02-05-1929)
 18. H.H. Landbouwers (10-05-1929)
 19. Te koop aangeboden (24-07-1929)
 20. Publiek verkocht (02-02-1932)
 21. De bliksem ingeslagen (25-07-1932)
 22. Feestelijke vergadering (28-03-1933)
 23. Publiek verkocht: eene behuizing (07-03-1935)
 24. Verkocht, een boerderij (30-07-1935)
 25. Gemeenteraadsvergadering (25-04-1936)
 26. Verkoop Café Renneborg (30-01-1937)
 27. Afloop van verkoop en aanbesteding (11-02-1937)
 28. Examen melkerscursussen (25-06-1937)
 29. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen (06-11-1937)
 30. Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend (24-12-1938)
 31. Groote brand te Vlagtwedde (30-11-1940)
 32. Hevige rupsenplaag in Westerwolde (24-06-1941)
 33. Kantongerecht Winschoten (15-05-1942)
 34. Kantongerecht Winschoten (17-12-1942)
 35. Bruiloftsgangers verongelukt (02-05-1953)
 36. Ruiten A hersteld (08-06-1993)

 

© renneborg.nl - disclaimer - sitemap